Doel van de biljartvereniging 'Biljarten Voor Ouderen Vianden' : 

het beoefenen van de biljartsport voor mannen en vrouwen

van 55 jaar en ouder in een gemoedelijke sfeer.

 

NIEUWSBERICHTEN

-----------------------------------------------

 

 De biljartfoto's die op 10 november jl. zijn gemaakt door

Noor Haverman zijn te bezichtigen via de Fotogalerij.

 

De traditionele kerstlunch is dit jaar op vrijdag 15 december.

De uitnodigingen zijn inmiddels aan de leden uitgereikt.

 

Op 23 juni 2023 heeft het jaarfeest plaats gevonden. Foto's zijn te zien via de Fotogalerij.

 

Op woensdag 19 april  2023 heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden.